top of page

Cynllunio Olyniaeth ac Ymadael.

Rydym yn deall bod gan bob unigolyn a busnes anghenion unigryw o ran cyngor a chymorth.
Dyna pam rydyn ni’n cynnig rhaglen wedi’i phersonoli sydd wedi’i theilwra i’ch amgylchiadau penodol chi.


Trwy gydweithio â chi, gallwn lunio cynllun sy'n gweddu i'ch amserlen ac sy'n rhoi arweiniad arbenigol i chi ar strategaethau ymadael ac olyniaeth.


Rydym yn ystyried eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol a'ch amserlen ar gyfer ymddeol, gan sicrhau bod eich gwerth ymadael yn cael ei uchafu.


Gyda'n cyngor arbenigol a phrofiadol, gallwch fod yn hyderus wrth wneud penderfyniadau gwybodus a fydd o fudd i chi a'ch busnes.

bottom of page