top of page

Gwasanaethau Allanol.

Mae rhoi swyddogaethau cyllid ar gontract allanol wedi dod yn duedd boblogaidd ym myd busnes, ac am reswm da.

 

Mae yna nifer o fanteision yn dod yn sgil rhoi eich tîm cyllid ar gontract allanol.
Un o fanteision mwyaf allanoli swyddogaethau cyllid yw arbedion cost.


Mae gosod gwaith ar gontract allanol yn galluogi cwmnïau i leihau eu costau gweithredu cyffredinol drwy osgoi'r angen i logi a hyfforddi tîm cyllid mewnol.

Yn lle hynny, gallant drosoli arbenigedd darparwr trydydd parti sydd eisoes â'r sgiliau a'r adnoddau angenrheidiol i ymdrin â'u hanghenion ariannol.

bottom of page