top of page
shutterstock_1061381276_edited.jpg

Ein Gwasanaethau.

9042838_pound_icon (1).png

Cyfrifeg

Beth bynnag fo'ch anghenion cyfrifyddu - gall LHP ofalu amdanoch.

9042331_cloud_upload_icon.png

Cyfrifeg Digidol

Wedi'i gysylltu mewn amser go iawn â'ch cyfrifon banc, o unrhyw ddyfais a lle, ein cenhadaeth yw helpu busnesau i ddod yn fwy digidol, oherwydd, rydym yn gwybod bod y buddion yn bwerus, ni fyddwch yn edrych yn ôl.

bag_edited.png

Cyngor Treth

O ran cyngor treth, mae bob amser yn well ymgynghori â gweithiwr treth proffesiynol cymwys a phrofiadol.

9043037_settings_profiles_icon.png

Archwilio Busnes

Mae Archwiliadau LHP yn ymfalchïo yn ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth eithriadol sy'n bodloni anghenion penodol eich busnes.

9042914_security_pass_icon.png

Cynllunio Olyniaeth ac Ymadael

Mae amseriad eich penderfyniad i adael eich busnes neu penodi olynydd yn hollbwysig.

9042890_parking_icon (1).png

Profiant

Mae LHP yn gallu darparu gwasanaeth cynhwysfawr i chi a'ch anwyliaid sy'n cwmpasu pob agwedd ar brofiant.

9042756_long_arrow_right_up_1_icon.png

Gwasanaethau Allanol

Hoffech chi gael tîm cyllid ar-lein eich hun?

9043037_settings_profiles_icon.png

Gwasanaethau Cynghori

Yr holl gymorth y gallai fod ei angen arnoch, fel eich cynghorydd busnes dibynadwy.

9042838_pound_icon (1).png

Cyflogres/Pensiynau

Mae LHP yn ymfalchïo ein bod yn gallu cynnig ateb cost-effeithiol sy'n cymryd baich y gost a'r drafferth oddi ar eich dwylo. Gyda'n rheolaeth gwasanaeth llawn, gallwch fod yn dawel eich meddwl bod popeth yn cael ei ofalu amdano'n effeithlon ac yn effeithiol.

bag_edited.png

Gwasanaeth Treth 'R&D'

Yn cefnogi prosiectau sy'n ceisio hybu gwyddionaeth a thechnoleg.

David Harry Williams

“Fantastic service again from a great firm. Their digital knowledge is excellent and has been a massive benefit to my business"

Angharad Edwards, Llaeth Preseli Milk

"Having an accountant that’s always been there on the other side of a phone, had patience with me learning the ropes with accounts and VAT and everything else that comes with running a business – has proved very important to me!!

It’s a real learning curve but LHP made managing my accounts much more enjoyable.

Lisa Davies and the wider team in Haverfordwest have been great.

If I were to describe LHP in 3 words it would be helpful, knowledgeable and friendly.

It’s worth its weight in gold for us to have friendly switched-on accountants down the road at our local town in Haverfordwest who are always around to give professional and trustworthy advice. Thank you to Lisa and everyone at LHP! And thanks to those of you who buy our Llaeth Preseli milkshakes when passing, it means the world to us!"

Tim Lewis, Carmarthen Dental Care

"Before Xero, we’d photos and receipts in filing cabinets, now we’re paperless in the cloud. LHP meets us regularly to discuss where the business is going as our trusted advisors."
bottom of page