top of page

Profiant.

Mae gan ein tîm o gyfrifwyr profiant arbenigol yr offer a’r wybodaeth angenrheidiol i’ch cynorthwyo gyda phopeth o gynllunio treth etifeddiant i weinyddu eich ystâd.


Rydym yn deall y gall y broses brofiant fod yn gymhleth ac yn emosiynol, a dyna pam yr ydym yn ymfalchïo mewn trin popeth yn hyderus ac yn broffesiynol.
Gallwch fod yn sicr ein bod yn un o'r bobl orau i drin profiant yn effeithlon ac yn amserol.

Gwasanaethau Profiant a Gweinyddu Ystadau

 

  • Ymchwilio ac asesu gwerth ystâd yr ymadawedig

  • Paratoi cyfrifon treth etifeddiant

  • Delio ag ymrwymiadau treth incwm/cyfalaf

  • Casglu asedau a thalu credydwyr

  • Cynghori buddiolwyr/ysgutorion – ‘goblygiadau treth sy’n gysylltiedig â gwerthu asedau’

  • Paratoi ffurflenni treth ar gyfer cynrychiolwyr personol

  • Darparu cyfrifon ystad terfynol

Ffioedd Profiant Sefydlog


Rydym yn cynnig 4 pecyn gwahanol i weddu i’ch anghenion gyda ffi gychwynnol o £1,950.

 

Rydym yn hapus i ymweld â chi yn eich cartref yn ystod y cyfnod anodd hwn ac mae gennym swyddfeydd ar draws De Orllewin Cymru.


Rydym wedi ein lleoli yng Nghaerfyrddin, Cross Hands ger Abertawe, Hwlffordd, Dinbych-y-pysgod, Llanbedr Pont Steffan ac Aberaeron.

bottom of page